Nejčastější poruchy spánku

Autor: Wieclaw JanVydáno: 11. 05. 2014

Špatně jste se vyspali? A není to poprvé? Hranice mezi špatným spaním a poruchou spánku je velice tenká. Slyšeli jste někdy o insomnii, parasomnii nebo bruxismu? Věděli jste, že poruchy spánku u dětí nejsou výjimkou?

Nejčastější poruchy spánku

Co jsou to poruchy spánku?

Jako poruchy spánku chápeme spánkové stavy, které se odchylují od normálu a narušují kvalitu našeho spánku. Může se jednat o problémy, které se týkají spánku samotného, ale také vedlejší komplikace, které mají při dlouhodobém trvání těžké zdravotní a psychické následky. Mluvíme o snížené kvalitě nebo délce spánku (insomnie), jevech, které spánek narušují (parasomnie), ale také např. o nepřiměřeně dlouhé době spánku (hypersomnie).

Poruchy spánku se často vyskytují společně s jinými nemocemi (tzv. komorbidita – poruchy NS, psychické problémy a jiné). Pro poruchy spánku existují rizikové skupiny, o kterých si povíme později, ale obecně platí, že se s některou z nich setká alespoň jednou za život téměř každý z nás. Poruchy spánku u dětí nejsou výjimkou – často se vyskytují např. u dětí trpících ADHD. V těchto případech je léčba problematická. Více o této souvislosti si můžete přečíst v této studii (dostupné online).

Jaké jsou nejčastější poruchy spánku?

Dlužno zmínit, že pokud nespíte několik nocí před důležitým pohovorem (zkouškou, svatbou…), nemůžete prohlásit, že trpíte poruchou spánku. Pokud v tomto stavu naklušete k lékaři, v lepším případě vás pošle domů s prázdnou a vy si počkáte, až se spánek spraví sám (v tom horším odejdete se třemi recepty na silně návyková hypnotika). Nyní si projdeme přehled nejčastějších poruch spánku, se kterými se můžete setkat.

Insomnie

Insomnie, česky nespavost, je spánková porucha charakteristická nedostatkem kvalitního spánku. Z hlediska trvání můžeme insomnii rozdělit na tři typy:

 • Přechodná insomnie: trvání je do jednoho týdne. Může být způsobena stresem nebo vnějšími podmínkami (například nové bydlení) a zpravidla nemá vážně zdravotní následky (projevuje se podobně, jako spánková deprivace). Tuto nespavost není nutné léčit – většinou odezní sama.
 • Akutní insomnie: známá také jako krátkodobá nebo stress-related (způsobena stresem), je nespavost trvající do jednoho měsíce. Spánek má nízkou kvalitu a ovlivňuje naše denní fungování. Krátkodobě je možné podání hypnotik – nikoli však na delší periodu, neboť tento typ léků je silně návykový.
 • Chronická insomnie: nespavost trvající déle než jeden měsíc je většinou považována za vážný problém. Může se jednat o problém primární (vznikl sám o sobě), nebo sekundární (následek jiného zdravotního problému). Chronická insomnie je závažná porucha a při její léčbě by měl asistovat lékař.

Projevy insomnie

Nespavost se projevuje několika různými příznaky (u každého může probíhat trochu jinak). Může se jednat o časné buzení s neschopností znovu usnout, problémy s usnutím jako takovým (neusneme do 20 minut, nebo se opakovaně budíme), přerušovaný spánek anebo nekvalitní spánek (pocit únavy po probuzení, spánek není osvěžující).

Pokud trpíme insomnií delší dobu, projeví se sekundární problémy spojené s nedostatkem spánku. Zaprvé se jedná o psychické problémy (úzkosti, deprese, letargie, apatie, anhedonie) způsobené zvýšenou hladinou kortizolu (který je známý jako stresový hormon). Kortizol je podle výzkumů také zodpovědný za naše probuzení a jeho nerovnováha může mít na svědomí časné buzení lidí trpících nespavostí (u normální populace je křivka kortizolu přes noc nízká a zvedne se ráno, při probuzení. Insomnici mají vyšší hladinu kortizolu celou noc. Více o tom, jak kortizol působí na organismus, si můžete přečíst ve studii o hladině kortizolu).

Druhým problémem jsou fyzické následky nedostatku spánku. Jmenovitě se jedná o pokles energie, schopnosti soustředit se (a jiných kognitivních funkcí), zimomřivost, zhoršené vidění (např. dvojité vidění, zpomalené vidění), zhoršená regulace hladu a sytosti. Někteří odborníci také diskutují o souvislosti rizika cukrovky a nedostatku spánku, a také náchylnosti k infekcím. Několik zajímavých důsledků nedostatku spánku najdete v článku Osm a čtvrt hodiny, který se nad touto problematikou zamýšlí.

Léčení insomnie

Dlouhodobá insomnie se většinou léči pomocí hypnotik. U lehčích variant (způsobených například psychickými problémy) se doporučuje terapie nebo zvládnutí stresového prostředí (zaměstnání, škola, partnerství…). Samozřejmostí je dodržování zásad kvalitního spánku. U insomnií s organickými příčinami musí zpravidla zasahovat odborník.

Hypersomnie

Hypersomnie je široká rodina poruch spánku, které se projevují nadměrnou potřebou spánku. Stejně jako nespavost můžeme hypersomnii považovat za primární, ale také sekundární problém. Do hypersomnie můžeme zařadit následující poruchy:

 • Idiopatická hypersomnie (IH): projevuje se neúměrnou potřebou spánku (až 10 hodin denně) a silnou denní únavou. Lidé trpící IH mají problém s probuzením (nevzbudí je ani budík – musí zasahovat členové rodiny) a během dne si neustále stěžují na únavu. Po probuzení se cítí zmateni a dezorientováni. Během dne často potřebují několikahodinové odpočinky, které je bohužel neosvěží. Porucha je silné společenské stigma a lékaři bohužel nedovedou nemocné efektivně léčit.
 • Narkolepsie: narkolepsie je onemocnění charakteristické atakami únavy doprovázené kataplexií. Podrobnosti si můžete přečíst v našem článku o narkolepsii.
 • Klein-Levinův syndrom: jedná se o vzácný syndrom hypersomnie. Nemocní nárazově prospí většinu dne s občasnými pauzami pro jídlo a toaletu. Lidé trpící tímto syndromem jsou velice citliví na světlo a hluk. V epizodách bdění jsou často letargičtí a apatičtí. U mužů se projevuje zvýšená sexualita a u žen sklony k depresím. V angličtině se syndrom laicky označuje jako Sleeping Beauty syndrome, tedy syndrom Šípkové Růženky.

Ačkoli se hypersomnie nemusí jevit zdaleka tak vážná, jako insomnie, váže se k ní mnoho problémů, které rapidně komplikují život postiženého. Hypersomnici se nemohou věnovat aktivitám, které zdraví lidé mohou bez problému vykonávat (řízení motorových vozidel, práce s vyšší zodpovědností – lékaři, policisté, atd., některé sporty). Hypersomnie se také hůře reguluje medikací (např. léky na idiopatickou hypersomnii dosud nejsou).

Parasomnie

Mimo hypersomnii a insomnii, které se přímo spánku týkají, máme celou řadu poruch, které svým původem nesouvisí se spánkem, ale přímo jej ovlivňují. V krátkosti si tedy shrneme, na jaké poruchy můžeme narazit. Mohou být vázány na probuzení, průběh spánku, nebo usínání.

Somnabulismus (náměsíčnost): náměsíčnost je stav, kdy se člověk v NREM spánku (obvykle mezi 23–1 hodinou) zdánlivě probudí a začne vykonávat aktivitu typickou pro plnou bdělost. Navzdory tomu, že jeho mozek je stále ve fázi spánku, náměsíčný může vstát z postele, chodit, příp. vykonávat složitější aktivity jako riskantní vaření, posílání emailů nebo řízení vozidel. Typicky trvá náměsíčnost mezi 3–30 minutami a vyskytuje se jednou za noc. Aktivitu, kterou náměsíčný bude vykonávat, lze těžko předvídat. Často se může objevit zdraví ohrožující chování. National Sleep Foundation uvádí, že náměsíčnost ve vyskytuje u 1–15 % populace.

 • Noční můry a noční děs: mohou se vyskytovat u dětí stejně jako u dospělé populace. S noční můrou se pravděpodobně setkal každý z nás – většinou nám zůstává vzpomínka. Oproti tomu noční děs je stav, kdy se člověk (většinou dítě) probudí s křikem a pláčem. Po uklidnění opět usíná a ráno si na celý incident zpravidla nepamatuje.

Bruxismus: skřípání zubů se vyskytuje u 8–31 % populace. Může se objevovat za plné bdělosti, ale také ve spánku. Většinou se k němu vážou další zdravotní neduhy – zvýšená citlivost chrupu, bolesti hlavy a bolesti čelistních svalů. Časté je také poškození zubů. Bruxismus u dospělých tradičně způsobuje stres psychické problémy. Skřípání zubů se vyskytuje také u dětí. Příčiny mohou být psychického rázu, nutno ale podotknout, že u dětí může být příčin více. Portál mouthhealthy.org uvádí jako příčinu bruxismu u dětí podráždění úst, alergie a nebo křivé zuby. Bruxismus se typicky reguluje chráničemi na zuby, aby nedocházelo k výraznému poškození chrupu.

 • Chrápání a spánkové apnoe: detaily najdete v našem článku o chrápání.
 • Noční pomočování: problém, který se vyskytuje především u dětí, souvisí s neschopností udržet moč v průběhu noci. Příčiny mohou být psychické (stres ve škole, šikana), ale také fyzické (nezralost CNS). Pomočování je častou příčinou stresu pro dítě (problémy se sebevědomím, stud). Pokud se dítě pomočuje, není vhodné jej trestat nebo se mu posmívat. V případě, že je příčina fyzická, řeší pomočování lékař. Na obranu lůžkovin mohou sloužit speciální plenky nebo igelit na matraci. U psychických příčin může pomoct psycholog nebo rodinný poradce. Při pomočování se nedoporučuje dítěti před ulehnutím dávat hodně nápojů. Preventivně je možné dítě v noci probudit a jít s ním na záchod, aby se pomočení předcházelo.

Kdo je ohrožen?

Spánkové poruchy mohou postihnout každého z nás. Často se vážou na stres a psychické problémy (deprese, úzkostné poruchy) a považujeme je za sekundární. Nikdy je ovšem nesmíme brát na lehkou váhu – mohou mít vážné následky nebo vyústit v jiné zdravotní problémy, které mohou být až zdraví ohrožující.

Do rizikových skupin patří lidé s nezdravým životním stylem jako např. kuřáci, obézní lidé, alkoholici, (tyto skupiny jsou výrazně ohroženy spánkovým apnoe), nebo lidé užívající některé druhy medikace. Některé poruchy spánku často postihují lidi užívající drogy (zvyšuje se riziko spánkové obrny nebo halucinací při usínání a probouzení).

Poruchy spánku u dětí se často vážou na poruchy pozornosti nebo ADHD, příp. jiné psychické potíže. Je téměř pravidlem, že stres a starosti u dětí se projevují na jejich zdraví ( nemoci, nechutenství, nespavost a další).

Jaká je léčba?

Léčení poruch spánku u dospělých záleží zpravidla na jejich závažnosti. Na vlastní zodpovědnost musíme vyhodnotit, zda jsou naše problémy natolik vážné, že je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Pokud jsme si jisti, že se naše spánkové problémy vážou na stresovou situaci v práci (nebo jiné situační podmínky), je dobré se soustředit na stabilizaci našich životních podmínek.

Medikace, která reguluje spánek, je zpravidla silně návyková, proto je dobré se jí vyhýbat a zvolit přírodní produkty. Podívejte se na naše pokročilé kroky pro zdravý spánek, kde se dozvíte víc například o bylinných preparátech a suplementech, kterými můžete silná hypnotika nahradit.

  Další populární články

 • Jak správně vybrat matraci

  Vydáno: 11. 05. 2014

  Rozhodnete-li se pro koupi nové matrace, vyplatí se vybírat skutečně pečlivě. Taková kvalitní matrace vám může vyřešit problémy se spánkem na 10 až 15 let. Jednorázová investice zbaví bolesti zad,…

 • Jaká matrace je nejlepší

  Vydáno: 11. 05. 2014

  Mýtus špatné matrace vs. mýtus dobré matrace Nejlepší matrace Takže, jak to ve skutečnosti je s těmi matracemi – které jsou špatné, a které jsou dobré? A jak to může běžný spotřebitel poznat?…

 • Zdravý spánek dětí

  Vydáno: 12. 05. 2014

  Nespavost miminek Mezi nejčastější svízel čerstvých rodičů patří nespavost miminek (mluvíme o dětech do 6 měsíců). Rodiče uvádějí problémy se spánkem jako nejhorší z prvních měsíců. Nejčastěji…

 • Čištění a péče o matraci

  Vydáno: 11. 05. 2014

  1. Pravidelné větrání a otáčení Vzhledem k tomu, že tělo distribuuje naši váhu nerovnoměrně, a každý má svoji spací polohu, ve které s oblibou tráví většinu nocí, dochází k nestejnému zatížení…

 • Jak správně spát

  Vydáno: 11. 05. 2014

  Nabuzení v průběhu dne Není novinkou, že kofein narušuje spánek. Jeho stimulační účinky jsou v hektické práci nebo při učení žádoucí, ale při dlouhodobějším užívání zaplatíme méně kvalitním spánkem…

visa mastercard